Zakład Fizjologi Roślin UAM
logo UAM

ZFR
 

 

mgr Katarzyna Lechowska  

 

doktorantka

Adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Fizjologii Roślin
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
Pokój: 2.70

Telefon: 61 829 58 88
Faks: 61 829 58 87
e-mail: k.lechowska88@gmail.com, kl25285@amu.edu.pl