Zakład Fizjologi Roślin UAM
logo UAM

ZFR
 

 

 

mgr Przemysław Jagodzik

doktorant

Adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Fizjologii Roślin
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
Pokój: 2.70

Telefon: 61 829 58 88
e-mail: przemyslaw.jagodzik@amu.edu.pl

 

Moja strona:

http://jagodzik.com/