Zakład Fizjologi Roślin UAM
logo UAM

ZFR
 
dr Łukasz Wojtyla Wojtyla

Stanowisko: adiunkt

Adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Fizjologii Roślin
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
Pokój 2.137 J

Telefon: 61 829 58 90
e-mail: wojtylal@amu.edu.pl