Zakład Fizjologi Roślin UAM
logo UAM

ZFR
 

 

prof. dr hab. Lech Ratajczak Lech Ratajczak

profesor emerytowany

Adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Fizjologii Roślin
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
Pokój: 2.68 G

Telefon: 61 829 58 86
e-mail: wiktoria@amu.edu.pl