Zakład Fizjologi Roślin UAM
logo UAM

ZFR
 

 

 

mgr Maria Przybylska Przybylska

Stanowisko: starszy specjalista

Adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial Biologii
Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Fizjologii Roślin
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
Pokój 2.69 G

Telefon: 61 829 55 83
Faks: 61 829 58 87
e-mail:marfis@amu.edu.pl