Zakład Fizjologi Roślin UAM
logo UAM

ZFR
 

 

prof. UAM dr hab. Władysław Polcyn Polcyn

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Fizjologii Roślin
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
Pokój 2.67 G

Telefon: 61 829 58 85
e-mail: polcyn@amu.edu.pl