Zakład Fizjologi Roślin UAM
logo UAM

ZFR
 

 

 

mgr Ewelina Paluch-Lubawa  

doktorantka

Adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Fizjologii Roślin
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
Pokój: 2.67

Telefon: 61 829 58 85
e-mail: e.paluch@amu.edu.pl