Zakład Fizjologi Roślin UAM
logo UAM

ZFR
 

 

dr hab. Robert Luciński  

Stanowisko: adiunkt

Adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Fizjologii Roślin
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
Pokój 2.136 J

Telefon: 61 829 58 89
e-mail: rtl@amu.edu.pl