Zakład Fizjologi Roślin UAM
logo UAM

ZFR
 

 

 

dr hab. Teresa Lehmann Lehmann

Stanowisko: adiunkt

Adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Fizjologii Roślin
Ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
Pokój 2.142 J

Telefon: 61 829 58 95
e-mail: lehmann@amu.edu.pl