Zakład Fizjologi Roślin UAM
logo UAM

ZFR
 

 

prof. dr hab. Jolanta Legocka Legocka

Stanowisko: profesor

Adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Fizjologii Roślin
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
Pokój 2.139 J

Telefon: 61 829 58 92
e-mail: legocka@amu.edu.pl