Zakład Fizjologi Roślin UAM
logo UAM

ZFR
 
prof. dr hab. Grzegorz Jackowski Jackowski

Stanowisko: profesor zwyczajny

Adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Fizjologii Roślin
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
Pokój: 2.138 J

Telefon: 61 829 58 91
e-mail: grzesiek@amu.edu.pl