Zakład Fizjologi Roślin UAM
logo UAM

ZFR
 
prof. UAM dr hab. Małgorzata Garnczarska Garnczarska

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Fizjologii Roślin
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
Pokój 2.141 J

Telefon: 61 829 58 94
e-mail: garnczar@amu.edu.pl