Zakład Fizjologi Roślin UAM
logo UAM

ZFR
 

 

mgr Magdalena Dąbrowska  


Stanowisko: starszy technik

Adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Fizjologii Roślin
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
Pokój:

Telefon:61 829 58 87
e-mail: magdalena.dabrowska@amu.edu.pl