Zakład Fizjologi Roślin UAM
logo UAM

ZFR
 

 

dr hab. Sławomir Borek

Z-ca Dyrektora Instytutu Biologii Eksperymentalnej ds. studenckich

Stanowisko: adiunkt

Adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Fizjologii Roślin
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
Pokój: 2.140 J

Telefon: 61 829 58 93
email: borek@amu.edu.pl

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Slawomir_Borek

Loop: http://loop.frontiersin.org/people/129438/overview

Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/sawomir-borek/